Read Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego by Russell Jurney Free Online


Ebook Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego by Russell Jurney read! Book Title: Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego
The author of the book: Russell Jurney
Edition: Helion & Company
Date of issue: December 19th 2014
Format files: PDF
The size of the: 923 KB
City - Country: No data
Loaded: 2500 times
Reader ratings: 3.8
ISBN: 1457190567
ISBN 13: 9781457190568
Language: English

Read full description of the books:Du?e zbiory danych dla ka?dego! W dobie Big Data klasyczne podej?cie do analizy danych nie przynosi ju? po danych wynikow. Skuteczna analiza gigantycznych zbiorow informacji, wyci?ganie interesuj?cych wnioskow i prezentowanie ich w przejrzystej formie u?ytkownikowi wymagaj? mnostwa czasu i ?rodkow. Zastanawiasz si?, jak podej do tego problemu, by zminimalizowa? ryzyko niepowodzenia? Na to i wiele innych pyta? odpowiada ta fantastyczna ksi ka.Dzi?ki niej dowiesz si?, jak zaprz?c platform? Hadoop do w?asnych celow. Skorzystasz z prostych narz?dzi, takich jak j?zyk Python, biblioteka D3.js oraz Apache Pig, i zastosujesz zwinne podej?cie do problemu, by osi?gn zaskakuj?ce efekty. Ponadto przekonasz si?, jak ?atwo mo?na publikowa? dane w MongoDB, stosowa? wyszukiwark? ElasticSearch oraz wykorzysta? potencja? chmur obliczeniowych. Nauczysz si? tak?e wizualizowa? dane na wykresach, prognozowa? oraz podejmowa? w?a?ciwe dzia?ania. Ksi ka ta jest doskona lektur? dla wszystkich osob stoj?cych przed problemem skutecznej pracy z ogromnymi zbiorami danych.Dzi?ki tej ksi ce: poznasz najlepsze narz?dzia do przetwarzania zbiorow danychwykorzystasz mo?liwo?ci j?zyka Pythonsprawdzisz mo?liwo?ci chmur obliczeniowychb?yskawicznie wyszukasz dane za pomoc? ElasticSearchzwizualizujesz dane z u?yciem D3.jsZwinnie rozwi problemy z du?ymi zbiorami danych!

"Przy tak du?ej popularno?ci zagadnie? Big Data i Data Science, lektura praktycznego instrukta?u budowy aplikacji analitycznych jest mocno od?wie?aj?ca. Russel Jurney wprowadza nas, ma?ymi porcjami implementacji, w swoj? filozofi? zwinno?ci w dziedzinie analizy i aplikacyjnego wykorzystywania danych."Mat Kelcey, matpalm.com


Download Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego PDF Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego PDF
Download Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego ERUB Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego PDF
Download Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego DOC Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego PDF
Download Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego TXT Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego PDFRead information about the author

Ebook Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego read Online!


Reviews of the Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego


HENRY

Something a favorite author wrote.

ETHAN

Despite the criticism, I liked the book!

PHOEBE

Interesting read for true fans

LOUIE

A book that impressed me to the depths of my soul.

ELLIE

Fun book for children and their parents
Add a comment
Download EBOOK Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego by Russell Jurney Online free

PDF: zwinna-analiza-danych-apache-hadoop-dla-kadego.pdf Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego PDF
ERUB: zwinna-analiza-danych-apache-hadoop-dla-kadego.epub Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego ERUB
DOC: zwinna-analiza-danych-apache-hadoop-dla-kadego.doc Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego DOC
TXT: zwinna-analiza-danych-apache-hadoop-dla-kadego.txt Zwinna Analiza Danych. Apache Hadoop Dla Ka?dego TXT